June 5, 2023

วิธีบวงสรวงเทพยดาช่วงดวงกำลังตก

ในช่วงที่รู้สึกว่าตัวเองดวงไม่ดี หรือดวงกำลังแย่ ดวงกำลังตก ควรทำจิตใจให้สงบ ถือศีลสวดมนต์ปฏิบัติธรรมภาวนา หากมีเวลาให้ไปใส่บาตรด้วยอาหารสด ดอกไม้ น้ำ หรือถวายผ้าไตรจีวร ถวายสังฆทาน ปล่อยชีวิตสัตว์ให้เป็นทาน หากไม่สามารถไปปฏิบัติธรรมสวดมนต์ที่วัดได้ ให้สมาทานศีลอยู่กับบ้าน ตั้งใจสมาทาน ไตรสรณคมน์ และศีล 5 ให้บริสุทธิ์ หากมีโอกาสจัดหาบายศรีปากชาม 1 คู่ หรือดอกบัว 8 ดอก ไหว้พระที่หิ้งพระ …

วิธีการบูชา “ศาลพระภูมิ” ที่ถูกต้อง พร้อมคาถาบูชาพระภูมิ คาถาขอพรพระภูมิ

ศาลพระภูมิ มาจากการผสมผสานกันระหว่างศาสต์ด้าน ศาสนา พิธีกรรม และความเชื่อของศาสนาพราหมณ์ ฮินดู ซึ่งมุ่งเน้นไปทางด้านการนับถือเทพเจ้า แม้ประเทศไทยเราจะนับถือศาสนาพุทธ แต่อิทธิพลของศาสนาพราหมณ์ ฮินดู ก็มีเข้ามาอย่างแพร่หลาย แต่ก่อนอื่นท่านที่อยากจะตั้งศาลพระภูมิไว้ในบ้านควรรู้ถึง ขั้นตอนและวิธีการตั้งศาลให้ถูกต้องเสียก่อน เพื่อจะได้นำวิธีเหล่านี้ไปใช้ได้อย่างถูกต้องและส่งผลให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สถิตอยู่ในศาลพระภูมิปกป้องรักษาคุ้มภัยคนที่อยู่ในบ้านได้เป็นอย่างดี ศาลพระภูมิเป็นแท่นบูชาอย่างหนึ่ง สำหรับให้วิญญาณ พระภูมิเจ้าที่ หรือเทวดา ได้อยู่อาศัย พบได้ทั่วไปในประเทศไทย ประเทศลาว และประเทศกัมพูชา มีลักษณะเป็นบ้านหรือวิหารหลังเล็กตั้งอยู่บนเสาเดี่ยวหรือปะรำทำจากปูนหรือ ไม้เป็นต้น ตั้งไว้ในจุดที่เป็นมงคลตามความเชื่อ …

คาถาบูชาหลวงพ่อวัดไร่ขิง หลุดพ้นป่วยไข้ ค้าขายร่ำรวย

องค์หลวงพ่อวัดไร่ขิง ประดิษฐานอยู่ภายในวัดไร่ขิง ซึ่งเป็นวัดที่ตั้งอยู่ที่ริมแม่น้ำท่าจีน ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม หลวงพ่อวัดไร่ขิงเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยเป็นพระประธาน ที่ชาวนครปฐมเคารพนับถือ ซึ่งก็มีบทสวด คาถาบูชาหลวงพ่อวัดไร่ขิงเชื่อว่าจะแคล้วคลาด หายป่วยไข้ ค้าขายร่ำรวย ตั้งนะโม 3 จบ กาเยนะ วาจายะ วะ เจตะสา มะเหสักขายะ เทวะตายะ อะภิปาลิตัง อิทธิปาฏิหาริกัง มังคะละ จินตารามะ …

คาถาบูชา “หมอชีวกโกมารภัจจ์” ขอให้หายป่วย สุขภาพแข็งแรง

หมอชีวกโกมารภัจจ์นั้นได้รับการยกย่องด้านการแพทย์แผนโบราณทุกแขนง ตามพุทธประวัติหมอชีวกโกมารภัจจ์เป็นแพทย์ประจำพระพุทธเจ้า พระเจ้าพิมพิสาร รวมไปจนถึงพระสงฆ์เป็นเป็นพุทธสาวกทั้งหลาย ดังนั้นจึงเชื่อกันว่าหมอชีวกโกมารภัจจ์จึงได้รับการยกย่องให้เป็นปฐมบรมครูด้านการแพทย์แผนโบราณ และหากใครเจ็บไข้ได้ป่วย ก็มักจะไปขอพรจากท่าน เราจึงนำคาถาบูชามาให้ทุกคน คาถาบูชาพ่อหมอชีวกโกมารภัจจ์ (ตั้งนะโม 3 จบ) โอมนะโมชีวะโก สิระสา อะหัง การุณิโก สัพพะสัตตานัง โอสะถะ ทิพพะมันตัง ปะภาโส สุริโย จันทัง โกมาร ภัจโจ ปะกาเสสิ …

วิธีปฏิบัติต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในบ้าน ควร-ไม่ควรทำอะไรบ้าง

ในบ้านของคนไทยส่วนใหญ่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ ไม่ว่าจะเป็นหิ้งพระ ศาลพระภูมิ ศาลตายาย ฯลฯ แต่การปฏิบัติต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ นั้น ต้องทำอย่างไรถึงจะถูกหลัก เหมาะสม มาดูกันว่าตั้งแต่การย้ายสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้าบ้าน ไปจนถึงการปฏิบัติอย่างถูกต้อง มาดูกันว่าแบบไหนควรทำหรือไม่ทำบ้าง 7 วิธีปฏิบัติต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในบ้าน ยึดถือฤกษ์ยาม เรื่องฤกษ์ยามถือเป็นเรื่องสำคัญ เพราะเหมือนเป็นการเปิดเข้าสู่ความเป็นสิริมงคลอย่างชัดเจน แต่การจะหาฤกษ์เพื่อนำสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้าสู่บ้านเรือนนั้นควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ เลือกตำแหน่งให้ถูกต้อง การตั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นควรเลือกจุดที่เป็นมงคลเพื่อให้ผู้อยู่อาศัยได้รับความสุข ความเจริญ ซึ่งถ้าเป็นตำแหน่งแนะนำแบบพื้นฐานคือการตั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไว้ตรงข้ามกับประตูใหญ่ แต่ถ้าต้องการให้เกิดความเจริญในด้านใดเป็นพิเศษควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ ไม่ควรให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ใกล้ตำแหน่งน้ำ เนื่องจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นถือว่าเป็นธาตุไฟ ดังนั้นจึงควรระวังเรื่องน้ำต่างๆ ไม่ให้อยู่ใกล้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เกินไป เช่นตู้ปลาห้องน้ำ …