June 5, 2023

คาถาบูชาหลวงพ่อวัดไร่ขิง หลุดพ้นป่วยไข้ ค้าขายร่ำรวย

องค์หลวงพ่อวัดไร่ขิง ประดิษฐานอยู่ภายในวัดไร่ขิง ซึ่งเป็นวัดที่ตั้งอยู่ที่ริมแม่น้ำท่าจีน ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม หลวงพ่อวัดไร่ขิงเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยเป็นพระประธาน ที่ชาวนครปฐมเคารพนับถือ ซึ่งก็มีบทสวด คาถาบูชาหลวงพ่อวัดไร่ขิงเชื่อว่าจะแคล้วคลาด หายป่วยไข้ ค้าขายร่ำรวย

ตั้งนะโม 3 จบ

กาเยนะ วาจายะ วะ เจตะสา มะเหสักขายะ เทวะตายะ อะภิปาลิตัง อิทธิปาฏิหาริกัง มังคะละ จินตารามะ พุทธะปาฏิมากะรัง ปูชามิหัง ยาวะ ชีวัณจะ สุกัมมิโก สุขะปัตติถายะฯ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *